AKCE!! při nákupu nad 600 Kč antibakteriální náplast Care Trend zdarma

Nabídka služeb Grade Medical

 

Naše společnost nabízí modifikaci textilních materiálů a filmů nánosem vrstev pomocí technologie modifikace namáčení, sprejové atomizace a elektrostatického zvlákňování. Naše technologie umožňuje nános na textilie a finální úpravu materiálu šetrným sušením. Výrobní postup umožňuje kontinuální modifikaci substrátů na bázi textilních materiálů tkané i netkané povahy vyrobené ze širokého spektra materiálů, jako jsou deriváty celulózy, polymléčná kyselina, polyestery, polypropylen, polyetylen, polyamidy a další materiály běžně používané v textilním průmyslu se speciálním zaměřením na zdravotnictví. Modifikace umožňuje zpracování širokého spektra materiálů. Jedná se zejména o modifikaci vodnými a nevodnými roztoky pomocí jejich namáčení a to jak technologií fulár (namáčení), tak i technologií válečkování.

Modifikace pomocí sprejové atomizace:

Nabízíme modifikaci nejvyspělejší technologií s piezoelektricky regulovanou sprejovací tryskou umožňující efektivní nános i minimálních množství polymeru. Systém dokáže nanášet vodní a nevodní roztoky včetně polymerních systémů a umožňuje efektivní a rychlou modifikaci textilií. 

Modifikace pomocí elektrostatického zvlákňování:

Zařízení využívá dvojice elektrod s efektivním průměrem 1000 mm. Při zvlákňování dochází k tvorbě vlákenné sítě s průměrem v řádu mikrometrů až stovek nanometrů dle druhu polymeru a vlastností polymerního roztoku. Tato metoda dále umožňuje i nános tenkých vrstev polymerů a tvorbu částic v režimu elektrohydrodynamické atomizace.

 

sluzby2

 

sluzby3

 

sluzby1

Koncepce výrobního postupu je modulární a umožňuje variabilní uspořádání stroje pro dosažení požadované modifikační strategie. Naše zařízení umožňuje výrobní postup uspořádat dle požadavku zákazníka, protokol modifikace však musí být pro každou modifikaci optimalizován podle vlastností použitých surovin (zejména textilií a roztoků).

Zařízení dokáže zpracovávat substráty v podobě tkaných, netkaných (air-laid, spin-bond, melt-blown), síťových (např. gáza), fólií (např. PLA a PVA fólie) včetně perforovaných fólií a pěnových materiálů. Zařízení umožňuje i zpracovávání elastických materiálů s deformací menší než 5 % při standardních provozních podmínkách. Při deformaci materiálů je vhodné snížení nastavení momentu motorů v SW, tím dojde k snížení pnutí textilie a deformaci materiálu. V případě technologie smáčení musí být upraven tlak tak, aby nedocházelo k deformaci materiálu. 

Specializovaná nabídka služeb pro výzkum a vývoj zde

 

  Budeme se velmi těšit na spolupráci s Vámi!

  

PB
 Ing. Petr Braťka
Chief Technology Officer (CTO)

e-mail: pbratka@grademed.cz