AKCE!! při nákupu nad 600 Kč antibakteriální náplast Care Trend zdarma

Služby pro výzkum a vývoj

publicita

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003059
Zřízení centra biomedicínské aplikace nanotechnologií v Liberci 
Projekt je zaměřen na vytvoření vlastních kapacit pro aplikovaný výzkum
zejména v oblasti využití nanotechnologií pro výrobu funkcionalizovaných krytů ran.

 

Naše společnost poskytuje specializované služby pro výzkum a vývoj resp. testování s využitím zařízení pořízeného v rámci projektu. Služby resp. zkoušky pro jiné subjekty jsou poskytovány za smluvní ceny (tržní podmínky), další informace též zde.

 

Vybavení centra* 

 

Lyofilizátor

BenchTop Pro EL 9L (vč. akrylové komory s ventily pro baňky, systému nerezových poliček, vakuové vývěvy)

Stolní autokláv 

Vertikální WAC - 47R, se záznamníkem a tiskárnou (47l)

Horkovzdušný sterilizátor 

STERICELL 111 BMT (111 l)

Zařízení pro studium funkcionalizace substrátů

Zařízení vlastní konstrukce pro studium funkcionalizace substrátů (nanovlákenných, netkané textilie atp.), pomocí zejména podtlakové depozice s vícekanálovým dávkováním aktivních látek

Laboratorní reaktorový systém

Syrris Orb DN150 s příslušenstvím vč. zařízení pro chlazení a temperaci (cirkulační termostat ME-4 s příslušenstvím)

Další laboratorní vybavení

Bodotávek, mikroskop s komůrkou vč. příslušenství, míchačka (magnetická), váha přesná (2ks), lázeň ultrazvuková, anemometr, záznamník teploty, teploměr bezkontaktní, zařízení pro vakuovou filtraci, nádoba tlaková s dávkovačem

 * pouze zařízení pořízené v rámci projektu, na dalším doplnění vybavení pracujeme.

 

Nabízené VaV služby (zkoušky)*

  • provozní zkoušky antibakteriální účinnosti (kontaktní, výluh)
  • provozní protokoly funkcionalizace (nanovlákenných) substrátů kompatibilními drug-delivery systémy
  • příprava vzorků lyofilizací (sušení vakuovým vymrazováním) včetně výchozí charakterizace
  • syntéza vzorků metodou sol-gel včetně výchozí charakterizace

 

* jedná se o informativní přehled, v případě zájmu o služby výše neuvedené nás prosím neváhejte kontaktovat.