AKCE!! při nákupu nad 600 Kč antibakteriální náplast Care Trend zdarma

Publicita

Společnost Grade Medical s.r.o. je příjemcem finanční podpory Unie
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

publicita

 

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003059
Zřízení centra biomedicínské aplikace nanotechnologií v Liberci 
Projekt je zaměřen na vytvoření vlastních kapacit pro aplikovaný výzkum
zejména v oblasti využití nanotechnologií pro výrobu funkcionalizovaných krytů ran.
Související nabídka služeb pro výzkum a vývoj zde.

 

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005916
Inovativní linka pro úpravy textilu s využitím nanotechnologií pro užití zejména ve zdravotnictví
Cílem projektu je vybudování unikátní modulární linky,
pro přípravu funkčních a funkcionalizovatelných textilií s využitím nanotechnologických řešení.
V rámci projektu půjde zejména o řady hydrofobních a hydrofilních nosných textilií
a zejména pak funkčních nebo funkcionalizovatelných krytů ran a dalších zdravotnických prostředků. 

 

Společnost Grade Medical s.r.o. je příjemcem veřejné podpory ČR
z programu MPO TRIO jakožto řešitel projektů

 

MPO - cz--

Projekt FV10605
Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál
s bariérovou funkcí a aktivním uvolňováním léčiva

Projekt FV20422
Vývoj nanovlákenných scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů,
včetně fyzikální stimulace účinku, s účelem určení pro léčbu chronických ran

Projekt FV30086
Kryty ran s antioxidační a antibakteriální funkcí
pro hojení chronických ran

 

Společnost Grade Medical s.r.o. je příjemcem veřejné podpory ČR
z prostředků TA ČR jakožto další řešitel projektu

TACR_zakl   Epsilon

TH03020534
Antimikrobiální náplasti na bázi nanovláken
modifikovaných pomocí nanočástic